Rezydencja

Historia

Zamek Fontpertuis, położony kilkaset metrów od centrum wioski, zanim stał się własnością Polskiego Funduszu Humanitarnego, był od 1650 roku rezydencją kolejnych właścicieli Lailly en Val. Od 1804 roku do pierwszej połowy XX wieku należał do książąt de Lorge, magnackiej rodziny wywodzącej się z okolicy.

W 1957 roku, dzięki wsparciu Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych, zamek Fontpertuis z 10. hektarowym parkiem został zakupiony przez Polski Fundusz Humanitarny w celu utworzenia domu spokojnej starości dla inwalidów wojennych, byłych kombatantów i polskich uchodźców politycznych. Dom nosi tę samą nazwę co Stowarzyszenie.

Budowla, którą widzimy dzisiaj, była wielokrotnie zmieniana.

Dostosowanie zamku do nowych potrzeb wymagało wykonania licznych prac adaptacyjnych i pierwsi pensjonariusze przybyli w 1958 roku. Początkowo mieszkało tu 85 osób różnych narodowości, w tym duża grupa uchodzców rosyjskich z Chin.

Od początku istnienia do 1966 roku Dom był kierowany przez generała Wacława Piekarskiego, dawnego dowódcę I pułku Strzelców Polskich armii generała Hallera we Francji. Od 1966 do 1978 roku dyrektorem był Stanisław Paczyński a następnie: Tadeusz Parczewski (1978-1984), Przmysław Górecki (1984-1992) i Marek Szypulski od 1992 roku.

We wrześniu 2014 roku dyrekcję objęła Isabelle Regnault.

Marek Szypulski pełni funkcję Prezesa Polskiego Funduszu Humanitarnego od 2013 roku.

Dom, zgodnie z obecnymi przepisami sektora medyczno-społecznego, jest instytucją którego misją jest stała opieka nad osobami starszymi niepełnosprawnymi (EHPAD).

CELE KTÓRYM SŁUŻY STOWARZYSZENIE POLSKI FUNDUSZ HUMANITARNY

Fundatorzy Stowarzyszenia postawili sobie za cel „pomagać Polakom, osobom polskiego pochodzenia i wszystkim, którzy znajdują się w potrzebie” (art. 2. statutu Stowarzyszenia).

Ponieważ Polaków dzisiaj jest znacznie mniej, przyjmujemy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w duchu równości i solidarności. Podkreślamy stale wymiar humanitarny, tak aby osoba polecona naszej opiece była odbierana w swojej niepowtarzalności i integralności. Naszym celem jest udzielanie szeroko pojętego wsparcia a nie tylko wyłącznie świadczeń pielęgnacyjnych. Przestrzeganie przez Dyrekcję zasad etycznych, które były u postaw utworzenia Stowarzyszenia, jest jednym z naszych głównych priorytetów.

Polski Fundusz Humanitarny pragnie utrzymać wyjątkowość dwukulturowości poprzez aktywne kontakty z Polską (staże studentów pielęgniarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) aby w ten sposób sprzyjać otwarciu domu również na inne kraje europejskie.

Zadania jakie postawił obecny prezes Stowarzyszenia są następujace:

  • Utrzymanie polskiego charakteru Instytucji.
  • Podtrzymywanie wymiany i otwarcia Instytucji na kontakty zewnętrzne.
  • Sprzyjanie aktywnemu udziałowi rodzin pensjonariuszy oraz wolontariuszy, którzy przez swoje sugestie i działania mogą stać się podporą dla personelu a w ten sposób przyczyniać się do ciągłej poprawy warunków codziennego życia mieszkańców.
  • Rozważyć możliwość otwarcia jednostki opieki paliatywnej.

PREZENTACJA DOMU

Polski Fundusz Humanitarny jest stowarzyszeniem o celach niekomercyjnych, posiadającym uprawnienia do świadczenia pomocy społecznej dla 90 pensjonariuszy.
W 10. hektarowym parku znajdują się dwa budynki: zamek i aneks.

W zamku, z 52. miejscami, przebywają głównie osoby których stan zdrowia wymaga częstej opieki i znaczącego wsparcia personelu medycznego. Mieszczą się tu: biura administracji, pokój pielęgniarek, duży salon, biblioteka i kaplica.

W aneksie jest 38 miejsc dla osób o mniejszym stopniu upośledzenia sprawności.