Procedury

Procedura przyjĘcia

O przyjęcie do Domu Polskiego Funduszu Humanitarnego należy wypełnić dokument: "Prośba o przyjęcie do domu dla osób starszych które utraciły sprawność (EHPAD)", wraz z załączonymi kwstionariuszami. Może to zrobić sam zainteresowany lub członek jego rodziny (współmałżonek, dziecko, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, brat, siostra...), bądź szpital za pośrednictwem pracownika socjalnego.

Dokument ten można pobrać na stronie internetowej Polskiego Funduszu Humanitarnego, lub na prośbę może być wysłany pocztą razem z aktualnymi cenami oraz broszurką informacyjną.

Po wpłynięciu do administracji Domu wypełnionych kwestionariuszy: medycznego, przez lekarza rodzinnego lub szpital, oraz administracyjnego przez przyszłego pensjonariusza lub osobę go reprezentującą, następuje wdrożenie następującej procedury:

I – Analiza dokumentacji medycznej

Lekarz koordynator zapoznaje się z dokumentacją medyczną.

 

II – Odpowiedź pisemna

Automatycznie wysyłany jest list informujący o możliwości przyjęcia.

 

III – Wizyta wstępna

Gdy Dom dysponuje wolnym miejscem kandydatowi, członkowi rodziny, lub osobie która go reprezentuje jest proponowana wizyta wstępna. Wizyta ta pozwala poznać miejsce przyszłego pobytu i porozmawiać z przedstawicielem administracji, lekarzem lub personelem pielęgniarskim.

Lekarz koordynator wtedy określa czy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie jest do pogodzenia z rodzajem opieki którą Dom może zapewnić.

 

IV – Decyzja o przyjęciu

Decyzja o przyjęciu zatwierdzona jest przez dyrekcję.

 

V – Podanie do wiadomości przyszłemu pensjonariuszowi podjętej decyzji

Informacja o decyzji przekazana jest osobom których dotyczy a następnie ustalana jest data i godzina przybycia.

Przyjęcia mają miejsce po południu o godzinie 14:30.

 

VI – Dokumenty administracyjne potrzebne do przyjęcia

Wymaganymi dokumentami administracyjnymi są: umowa pobytu, regulamin funkcjonowania Domu, dyspozycje dotyczące ostatniej woli. Dokumenty mają być uzupełnione przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela, członka rodziny, czy osobę upoważnioną i złożone w dziale przyjęć przed dniem przybycia (dokumenty niekompletne mogą spowodować zmianę daty przyjęcia).

Do kompletu dołączone zostaną przez administrację również: broszurka informacyjna przedstawiająca życie Domu, tygodniowy jadłospis i plan terapii zajęciowej.