Instancje

Struktura administracyjna

Zarząd Stowarzyszenia

Polskim Funduszem Humanitarnym kieruje zarząd, w skład którego wchodzą: prezes oraz 6. członków.

Dyrekcja Domu zdaje okresowe sprawozdania ze swojej działalności członkom zarządu.

 

Rada życia społecznego

Powolana dekretem n°2004-287 z dnia 25 marca 2004 roku daje możliwość wyrażania opinii pensjonariuszom i ich rodzinom.

Rada zbiera się trzy razy w roku. Jest konsultowana odnośnie projektów czy opracowania lub zmiany regulaminu wewnętrznego. Wyraża swoje zdanie i może przedkładać propozycje związane z funkcjonowaniem Domu, a szczególnie:

 • organizacją wewnętrznę i życiem codziennym pensjonariuszy;
 • organizacją świąt i imprez ;
 • projektami prac i wyposażeniem ;
 • rodzajem i cenami świadczonych usług ;
 • przeznaczeniem wspólnych pomieszczeń ;
 • utrzymaniem pomieszczeń ;
 • zmianami pokoi czy miejsca pensjonariuszy w związku z pracami lub zamknięciem Domu;
 • terapią zajeciową i środkami stosowanymi w celu podtrzymania kontaktów pomiedzy osobami które w niej uczestniczą.
Rada składa się conajmniej z:
 • dwóch przedstawicieli pensjonariuszy,
 • przedstawiciela rodzin lub kuratorów ( w razie nieobsadzenia miejsce to przypada przedstawicielowi pensjonariuszy),
 • przedstawiciela personelu,
 • przedstawiciela zarządu Stowarzyszenia.
 • Komisja żywienia

 

Celem Komisji żywienia jest :
 • zatwierdzanie jadłospisów,
 • wysłuchiwanie uwag pensjonariuszy,
 • poczynienie kroków odnośnie polepszenia jakości posiłkow i obsługi,
 • wymiana informacji między członkami personelu